گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1032
تاریخ ثبت 1439/02/15
محفوظ بودن سهم الارث شخص مفقود شده

باسلام من یک دایی دارم و مجرّد است و حدودا چهل و خورده ای سال دارد و 4 سال است که رفته است و نه زنگی و نه خبری داده. دایی من دارای دو خواهر بوده است که 2سال پیش مادرشان رااز دست دادند حالا میخواهند خانه و زمین را بفروشند و برگه انحصار وراثت را گرفتند من میخواهم بدانم آیا بعد پیدا نشدن دایی من یا همان برادرشان و رأی دادگاه بعد از فروش ملک آیا سهم برادرشان بین دو خواهر تقسم میشود یا در صندوق دادگاه میماند میخواستم این بند ماده را کاملا توضیح دهید ممنونم.
هوالعلیم
سهم ایشان باید محفوظ باشد و تقسیم نشود.