گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1034
تاریخ ثبت 1439/02/15
میزان محاسبۀ مالیات ارث

با سلام مادر بنده 2 سال است که فوت نموده است. من با ایشان در خانه ای شریک بودم (2 دانگ بنده و 4 دانگ مادر مرحومم). بنده 3 برادر و یک خواهر نیز دارم و پدرم در قید حیات هستند. همانطور که اطلاع دارید طبق قانون، مالیات بر ارث داریم و در صورتیکه بخواهیم خانه را بفروشیم باید مبلغی به عنوان همان مالیات بر ارث کسر شود. سؤال من اینست که هنگام تقسیم 4 دانگ (که يک چهارم به پدر و مابقی به نسبت 2 به یک تقسیم میگردد) مالیات پرداخت شده را باید از کل مبلغ دریافتی برای خانه کسر نماییم و یا نه، این مبلغ فقط از 4 دانگ مذکور کسر میشود؟؟
با تشکر
هوالعلیم
اگر مالیات به همه ملک تعلّق بگیرد از نظر قانون باید از کل کسر شود و چنانچه فقط به چهار دانگ تعلّق بگیرد فقط از همان مقدار.