گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1041
تاریخ ثبت 1439/02/15
اجازه پدر

سلام
آیا پدر اجازه رد کردن خواستگار دخترش را به دلیل خوب نبودن استخاره و یا دلیلی که چندان موجه نیست دارد؟
اصولاً محدوده ولایت پدر در مورد ازدواج دخترش چقدر است؟
متشکرم
هو العالم
اگرچنانچه دختر رشیده باشد یعنی عقل و درایت او نسبت به مصالح خود کافی و توانمند باشد پدر نمی تواند بر خلاف تشخیص او عمل نماید ولی میتواند رای و نظر خود را مطرح کند و از این جهت مخالفت نماید اما این به معنای منع قانونی و جلوگیری از وقوع ازدواج نمی باشد ولی چنانچه دختر هنوز به این مرتبه از رشد نرسیده باشد پدر می تواند نظر خود را در مخالفت با ازدواج به مرحله منع قانونی برساند.