گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1045
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج با اهل حق

باسلام من دوسال است خواستگاري دارم كه شرايط اجتماعي و اخلاقي خوبي دارد تنها دليل مخالفت خانواده ام مذهب اهل حق اين پسر است راهنمايي ام كنيد ما به هم علاقمند هستيم
هوالعلیم
عقاید این گروه باطل است.