گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1047
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج با زن دایی

با سلام میشود یک زن دایی با پسر خواهر شوهرش بعداز مرگ شوهرش ازدواج کند
هوالعلیم
اشکالی ندارد.