گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1048
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج با عمه و یا خاله همسر

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
آیا ازدواج با عمه و یا خاله همسر در حالی که همسر در عقد فرد میباشد جایز است؟ یا عمه و یا خاله همسر در حکم عمه و خاله خود فرد میباشند و ازدواج با آنها تا زمانی که در عقد همسر میباشد حرام است؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.