گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1049
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج با فرقه نعمت اللَهی

آیا دراویش نعمت اللَهی(تابنده) شیعه هستند
و می شود با آنها ازدواج کرد
هوالعلیم
بله شیعه دوازده امامی هستند. اما در مسئله ی ازدواج باید دقت و رعایت بیشتری به خرج داد و جوانب امر به خوبی سنجیده شود و این مسئله اختصاصی به مورد سؤال ندارد.