گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1050
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج موقّت با دوشیزه

با سلام آیا دختر باکره ای که با پدر و مادرش زندگی میکند میتوان به عقد ازدواج موقت درآورد البته فقط جهت محرمیت ( دخول صورت نگیرد) متشکرم
هوالعیم
خیر