گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1051
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج موقت

اگر مردي با زني ارتباط داشته باشد و بعد از داشتن رابطه جنسي بفهمد كه زن شوهر داشته است و بعد از آن كاملا قطع رابطه كند و بعد از 3 ماه زن از شوهر جدا شود آيا دوباره زن مي تواند با همان مرد كه قبل از طلاق رابطه جنسي داشته صيغه موقت داشته باشد منوط به اينكه مرد در دوراني كه زن شوهر داشته نمي دانسته كه زن شوهر دارد. و با مرد با علم ندانستن تن به عمل جنسي داده است .
هوالعلیم.
حرام است.