گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1055
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج موقت

برای جوانی که در معرض گناه جنسی است و شرایط ازدواج ندارد ایا صیغه کردن درست است؟ خدا گناهانم را می بخشد؟ باتشکر
هوالعالم
ازدواج متعه و موقّت در اسلام جائز است و براي كساني كه قادر بر ازدواج دائم نيستند به طريق اولي مشروع مي باشد و هيچ فردي نمي تواند انسان را از عمل به تكليف شرعي منع نمايد و اول كسي كه بر خلاف دستور صريح اسلام و سنّت قطعي رسول خدا از انجام متعه و ازدواج موقّت منع نمود خليفه ي دوّم عمر بن الخطّاب بود و أمير المؤمنين عليه السّلام فرمودند: اگر عمر جلوي اين تكليف الهي و سنّت اسلامي را نمي گرفت هيچگاه زنا در ميان اجتماع واقع نمي گرديد. بنابراين جلوگيري و ممانعت از اين تكليف و دستور الهي متابعت از خليفه ي دوّم عمر بن الخطّاب بوده و رويگرداني از آئين مقدّس اسلام تلقّي خواهد شد.