گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1056
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج موقت

سلام علیکم،نظر حضرتعالی در مورد ازدواج موقت چیست و آیا برای سلوک انسان مضر است؟
هوالعلیم.
ازدواج موقت باید بر اساس ملاکهای عقلانی صورت پذیرد و در غیر این صورت موجب ازدیاد توقع و خواستهای توهّمی و تخیّلی و در نتیجه هجوم اوهام خواهد شد