گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1061
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا صرف رضایت طرفین دلیل بر رابطه جنسی است؟

سلام. ببخشيد اگر يك دختر مجرد با يك مرد به طور مخفيانه رابطه جنسي داشته باشد با اين شرط كه هر 2 راضي باشند و اين كار از روي علاقه ي شديد به يكديگر صورت بگيرد. گناه و زنا محسوب مي شود؟ يا نه؟
هوالعلیم

البته در اغلب امور خلاف رضایت از طرفین است ولی مسئله زنا مشروط به عدم تحقّق عقد ازدواج است و صحّت عقد ازدواج منوط به رضایت زن و ولیّ او و با رشد عقلی در رعایت مصالح او می باشد.