گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1067
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم صیغه موقّت با زن اهل کتاب ویا کافری که عدّه نگه نمی دارد؟

با سلام و عرض احترام 1 آيا ميتوان زنان و دختران اهل كتاب مانند مسيحي ها و يهودي ها و زرتشتي ها را در آن كشورها يا در ايران صيغه موقت نموده و عمل زناشويي انجام داد، البته اين زنان مسئله عده را نگه نمي دارند؟
2 آيا با دختران و زنان كمونيست و كسانيكه به خدا اعتقادي ندارند مي توان صيغه و عمل زناشويي انجام داد ؟ البته اين زنان ممر درآمدشان از اين طريق است و خودشان مايل بوده و خود را عرضه ميكنند و شايد چند ساعت ديگر با مرد ديگري ارتباط برقرار نمايند.اگر جواب مثبت است لطفا" بفرماييد با چه شرايطي و چگونه؟ و اگر منفي است دليل آنرا بفرماييد .
هوالعلیم
1 اگر عدّه نگه ندارند اشکال دارد.
2 خیر