گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1070
تاریخ ثبت 1439/02/15
خواندن عقد در ایام نحس

در عقد دائم،بعد از خوانده شدن خطبه ی طلاق،آیا می شود بدون فاصله خطبه ی عقد جدیدی با همان فرد را خواند؟به منظور تغییر زمان عقد در تاریخ نجومی.مثلا عقد در تاریخ بدی خوانده شده.اگر آن عقد را باطل کنیم و در تاریخ مبارکی از نظر تقویم نجومی اسلامی عقد جدیدی را بخوانیم اثر نحوثت آن دفع می شود؟اگر بلافاصله اثر ندارد چقدر فاصله داشته باشد؟چون بدون خواندن عد جدید ظاهرا میشود تا مدتی رجوع کرد.؟(چگونه می شود بعد از باطل کردن عقد خطبه ی جدیدی را در زمانی که عقد در آن منع نشده خواند )با تشکر
هوالعلیم
در صورت طلاق، عقد جدید باطل است مگر اینکه عدّه طلاق بسرآید. امّا باید بدانید که این مسئله چندان مهمّ نمی باشد در هر زمان که عقد خوانده شود ایرادی ندارد و با صدقه دادن رفع نحوست می گردد.