گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1071
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرایط ضمن عقد

با سلام ، پسر و دختری در هنگام عقد (۵ سال پیش) شرایطی گذاشتند و قبول کردند. شرایطی از قبیل عدم نیاز خانوم به گرفتن اجازه از شوهر برای رفتن بیرون و سفر و فقط اطلاع رسانی به شوهر. آرایش کردن همراه با حجاب (ظاهر دختر نیز در آن هنگام همان بود ) و عدم حساسیت نشان دادن مرد . کار و اختلاط با نا محرم ( استاد دانشگاه ). متاسفانه این قبیل شرایط باب خانواده های به ظاهر مذهبی نظیر ما شده است. و بنده می دانم که حماقت بنده بوده و حاضر به پرداخت غرامت آن هستم تا در آخرت عذاب نشوم . حتی اگر صبر و خون دل خوردن غرامت آن است. بعد از مدتی با آگاه شدن طرفین از غیر شرعی بودن مسائل بالا ، و یقین دو طرف از طریق مطا لعه ، بررسی احکام فقهای سنتی و اصیل و مشورت با انسان های اهل، خانم می گویند که این ها شرایط عقد است و تو مواظف به اجرای عهد هستی و تو مرا فریب دادی. در حالی که همراهی با بازی شرایط یعنی بی غیرتی بنده و گناه. سؤال بنده این است که آیا عهدی خلاف شر ع بسته شود و بعدا طرفین متوجه غیر شرعی بودن آن شوند ، وظیفه چیست؟ با عذر خواهی از اینکه وقت شما را گرفتم و تشکر فراوان،
هوالعلیم
هر شرطی که مخالف شرع مقدّس باشد بدون القاء طرفین از اوّل خود به خود لغو و باطل است.