گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1073
تاریخ ثبت 1439/02/15
صحت خطبه عقد در هنگام عادت ماهیانه بانوان

با سلام وخسته نباشید خواستم بدانم هنگام جاری شد خطبه عقد اگر عروس در حالت حیض باشد (عادت ماهیانه) آیا عقد صحیح است؟ اگر می شود روایت یا حدیثی در این خصوص برایم ذکر کنید.
هوالعلیم.
صحیح است.