گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1078
تاریخ ثبت 1439/02/15
صیغه موقت

سلام علیکم؛
ازدواج موقت (صیغه) با خانمی که می دانیم به تازگی با شخص دیگری همبستر بوده است، اما نمی دانیم که با وی صیغه محرمیت خوانده است یا خیر، چه حکمی دارد؟
ازدواج موقت (صیغه) با خانمی که می دانیم به تازگی با شخصی دیگری همبتسر بوده است، اما نمی دانیم عده گذرانده است، یا لزومی دارد که در این خصوص از وی سؤال پرسیده شده و یا تحقیقی از سوی ما صورت پذیرد؟
با تشکر
هوالعلیم
جائز نیست و برای عدّه باید سؤال شود.