گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1079
تاریخ ثبت 1439/02/15
طلاق صیغه موقت

سلام علیکم آیا شرایط طلاق عقد موقت مانند عقد دائم است .یعنی اگر سه بار بخشیده شود دیگر نمی توانند عقد موقت و یا دائم کنند؟
هوالعلیم
خیر در عقد موقّت حدّی وجود ندارد.