گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1080
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم جواز متعۀ دختر بدون اذن پدر

سلام علیکم. من دختری رشیده را بدون اذن پدرش متعه کرده ام من مقلد آیت اله بهجت هستم .من هم اکنون نمیدانم معصیت کرده ام .آیا صیغه عقد مذکور صحیح یا باطل است؟
هوالعلیم
متعه دختر بدون اذن ولیّ آن جائز نیست.