گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1083
تاریخ ثبت 1439/02/15
عقد موقت قبل از اجرای طلاق

زن شوهر داری که شوهرش معتاد است و زن دیگر با آن زندگی نمیکند و به خانه پدر خود رفته و دنبال اخذ طلاق از راه های قانونی میباشد،آیا نزدیکی با این زن حرام است؟آیا میتوان صیغه خواند؟ از نظر منطقی، این زن کاملا از شوهر خود جدا شده است و فقط اسمش در شناسنامه ی وی است.آیا این توجیهی برای ارتباط با این زن میشود یا خیر؟
هوالعلیم
ارتباط با زن شوهردار مادامی که شرعاً از شوهر خود طلاق نگرفته باشد به هر نحوی حرام می باشد.