گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1084
تاریخ ثبت 1439/02/15
علت اذن پدر

سلام عليكم، چرا در ازدواج دختر باكره بايد نظر پدر و يا جد پدري باشد، نه نظر مادر؟
هوالعلیم
چون آنها ولایت دارند.