گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1086
تاریخ ثبت 1439/02/15
متعه و نکاح

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم.لطفا درباره ی متعه و نکاح دائم و نحوه ی صحیح آنها و تا ثیراتی که در نفس انسان دارد و اینکه چرا امروزه در جامعه ی ما ترویج نیافته و نکاح دائم نیز کاری سخت و غولی ترسناک جلوه کرده وانجام این دو و به خصوص متعه توسط مشاورین و حتی علما به جوانان توصیه نمی شود و از طرفی فشار جنسی بر جوانان و خطر آلوده شدن به گناهان و مفاسد و جامعه ی آلوده و خطرناک واز طرفی نیاز طبیعی انسان به این امر مهم و حیاتی و روایات معصومین علیهم السلام در تائید و تاکید این سنت حسنه به این امر اهتمام نمی شود و با دیده ی متحجرانه و مقدس مابانه به آن نگریسته میشود و برای خیلی ها مسئله ای خلاف و متضاد با عرف و شرع تلقی می شود توضیحاتی بفرمائید.
هوالعلیم
بحمداللَه خود جنابعالی توضیح و شرح بسیار مفید و گویا برای مخاطبین و همچنین برای خود بنده داده اید و حقیر را از بیان و تبیین این مسئله بی نیاز فرمودید .جزاکم اللَه خیراً. انشاء اللَه دعا بفرمائید همه در انجام این مطالب موفق گردیم!!