گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1092
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارتباط زناشویی از راه دهان

بسم اللَه الرحمن الرحیم . سلام علیکم . آیا تحریک آلت تناسلی با دهان جایز است؟حکم آن چیست؟
هوالعلیم
برای زن و شوهر مانعی ندارد.