گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1093
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازتباط جنسی

باسلام
1 آیا ارتباط جنسی زن شوهر از پشت درحالی که زن راضی باشد گناه دارد؟
2 من 30سالم هستم و نیاز جنسی بالایی دارم و هر روز ارتباط جنسی دارم آیا برای سلامتی ضررندارد؟
3 آیا امکان کم کردن شهوت بدون مراجعه به دکتر درمانی دارد ؟ لطفا جواب بدهید.
هوالعلیم
1
کراهت دارد.
2
باید خود را تعدیل کنید.
3
از خوردن غذاهای محرّک و نیز مواجهه با مناظر شهوت انگیز پرهیز کنید.