گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1095
تاریخ ثبت 1439/02/15
انعقاد نطفه در حالت جنابت

با سلام اگر زن و مرد در حال جنابت صاحب فرزند شوند حکمش چیست؟ یعنی یکبار آمیزش کرده باشند و غسل نکنند و دوباره آمیزش کنند و بچه دار شوند؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.