گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1096
تاریخ ثبت 1439/02/15
پیشگیری از باردارشدن

بسم اللَه الرحمن الرحیم.سلام علیکم خسته نباشیدازاینکه وقت می گذاریدوبه سؤالات پاسخ میدهید کمال تشکررادارم.1 روش صحیح پیشگیری ازبارداری چیست که ازنظراسلام هم مشکلی نداشته باشد؟آیامی شودازقرص استفاده کرد؟
2 ارضاءشدن زن درزمان عذرشرعی توسط همسربدون دخول چه حکمی دارد؟
لطفامراراهنمایی کنیدباتشکر.حفظکم اللَه.التماس دعا.
هوالعلیم
1ـ در صورتی که ضرر نداشته باشد ایرادی ندارد.
2ـ اشکال ندارد ولی خوب نیست.