گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1103
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم استفاده از قرصهایی که برای افزایش توان جنسی مفید است

باسلا م .1 استفاده کردن از قرص و یا کاندوم اشکال شرعی دارد . در این صورت بهترین روش برای جلو گیری چیست؟2 استفاده کرن از مواد یا قرصهایی که برای افزایش توان جنسی میباشد چه حکمی دارد و اگر کسی چنین مشکلی داشت چه کار باید بکند؟
هوالعلیم
در این امور تشخیص پزشک متخصص لازم الجراء است.