گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1106
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم نزدیکی دز زمانهای مکروهه

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
زن و شوهری که قصد بچه دار شدن دارند، اگر مواقع مکروهه نزدیکی نمایند، وظیفه ی آنها چیست؟( آیا واجب است عزل کنند؟ یا عزل در اینجا که امادگی دارند حرام است؟ یا شق دیگری؟) لطفا مرا راهنمایی نمایید.
باتشکر فراوان.
هو العلیم
اشکال ندارد.