گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1108
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم همبستر شدن در زمان عقد

آیا در دوران عقد بستگی میتوان نزدیکی کرد یا نه؟
آیا میتوان عمل دخول را انجام داد یا نه؟لطفاً جواب را شرعاً و عرفاً توضیح دهید
هوالعلیم
پس از عقد طرفین به یکدیگر حلال می شوند ولی در بعضی از جوامع مثل ایران انجام این عمل قبل از محفل زفاف را نامناسب می دانند.