گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1109
تاریخ ثبت 1439/02/15
رابطه زناشویی در هیچ حالتی حکم استمناء را ندارد!

با سلام 1. آیا اگر مردان از راهی دیگر غیر از دخول توسط همسرانشان ملزم به غسل شوند این عمل نیز استمنا تلقی می شود؟
هوالعلیم
خیر