گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1113
تاریخ ثبت 1439/02/15
روابط زناشویی در ایام محرّم

با سلام نزديكي با همسر در ايام محرّم چه حكمي دارد ؟
هوالعلیم
شرعاً اشکالی ندارد.