گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1114
تاریخ ثبت 1439/02/15
طلاق خلع

بنده در سال 76 عقد کردم و در سال 77 به خانه بخت رفته و به مدت 3 ماه زندگی مشترک داشته و رابطه نزدیکی هم داشتیم که با هم اختلاف پیدا کردیم و من 5 سال خانه پدری بودم و در این 5 سال هم رابطه نزدیکی با هم داشتیم تا در سال 82 بنده طلاق خلع از همسرم گرفتم ولی هنوز یکماه از طلاقمان نگذشته بود که به بدون خواندن خطبه عقد با هم ارتباط داشتیم به امید درست کردن زندگی از نو، و حتی چندین بار با هم نزدیکی داشتیم ولی دوباره اختلاف پیدا کرده و هر کس رفت دنبال زندگی خودش. و من در سال 85 ازدواج دوم داشتم . اون رابطه نزدیکی بعد از طلاق خلع چه حکمی دارد. و چه کار باید بکنم ازدواج دوم من صحیح باشد. آیا ازدواج دومم صحیح نیست لطفا کمکم کنید. متشکرم.
هوالعلیم
1 ایجاد رابطۀ مجدد پس از طلاق خلع در حکم رجوع و شروع زندگی مجدد است.
2 در مورد سؤال دوم از فتوای مجتهد اعلم کسب اطلاع نمائید.