گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1115
تاریخ ثبت 1439/02/15
عده نگه داشتم زن برای ازدواج مجدد

سلام علیکم.ایا زنی که به سن یائسگی رسیده و یا نازا میباشد برای ازدواج مجدد به صورت موقت یا ازدواج دایم باید عده نگهدارد؟
هوالعلیم
خیر.