گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1116
تاریخ ثبت 1439/02/15
قمر در عقرب، کراهت در آمیزش، تأخیر در غسل کردن

سلام علیکم و رحمت اللَه از حضور گرامی شما سؤالاتی داشتم.
1 با توجه به یکی از سؤالات مطرح شده در سایت میخواستم راجع به قمر در عقرب و اینکه دقیقا چه زمانی است توضیح بفرمایید.
2 در صورتی که زن و شوهر با اینکه زن راضی نباشد در ایامی که آمیزش کراهت دارد مبادرت به این قضیه داشته باشندچه تکلیفی بر عهده زن است؟ و اثرات ناشی از انجام آن را لطفا بفرمایید. و لطفا علت کراهت مثلا در ایام شهادت و اول و وسط و آخر ماه و زمانهای دیگری که در شرع ذکر شده را برای عمل واقعی و از روی یقین به این دستورات را متذکر شوید.
3 اگر غسل جنابت پس از واجب شدن آن بر فرد به تاخیر بیفتد ( البته به گونه ای نباشد که نماز واجبی از دست برود) چه اثرات روحی و معنوی برای فرد دارد؟ و لطفا دلیل ملکوتی این امر را بفرمایید.
هوالعلیم
1 در تقویم ها موجود است.
2 بر عهده زن تکلیف نیست. و علّت کراهت در بسیاری از موارد ذکر نشده است.
3 روح و نفس او را خسته و مکدّر می سازد.