گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1119
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از پلاتین

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
حكم پلاتين براي مردان چيست؟باتشکرفراوان.
هوالعلیم.
مانعی ندارد.