گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1124
تاریخ ثبت 1439/02/15
جواز دفن کردن اموات در قبور اموات دیگر پس از گذشت سی سال

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1) آيا در جايي كه كسي مدفون شده،ميشود كسي را بعد از چند سال در همانجا دفن كرد؟
2) بعد از چند سال اين كار جايز است؟
باتشکر فراوان.
هو العلیم
پس از سی سال اشکال ندارد .