گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1125
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم تردد از روی قبر

سلام عليكم، آيا حركت بر روي قبرها اشكال دارد و بايستي از بابت احترام از كنار قبرها رد شد؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.