گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1129
تاریخ ثبت 1439/02/15
آداب تشييع جنازه

سلام عليكم، در صورت امكان بفرماييد چرا حركت كردن در جلوي جنازه كراهت دارد؟ با تشكر
هوالعلیم
در روایت آمده است.