گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1131
تاریخ ثبت 1439/02/15
احكام ممیز، دستورات ماههای ثلاثه، حکم کندن پوست جدا شده

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1)بچه مميز به چه كسي ميگويند؟
2)برخورد و ارتباط با بچه مميز تا چه حد جايز است؟
3)آيا زن بايد صورت خود را هم از مميز بپوشاند؟
4)در دستورات مرحوم قاضي براي ماه رجب زمان غسل توبه و اعمال آن چه روزي است؟
5)كندن پوست لب و پوست كنار ناخن جايز است؟
6)آيا پوست لب كنده شده مردار حساب ميشود و نجس است؟
شكرا جزيلا.
هوالعلیم
1 پاسخ طفل ممیز قبلاً داده شده است .
2 قبل از حلول ماه رجب
3 کندن پوست صحیح نیست ولی شرعاً حرام نمی باشد و نجس نیست.