گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1132
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از اموال دولتی

بسمه تعالي
با عرض سلام.
1)من كارمند مخابرات هستم. در اداره يك سري خطوط تلفن جهت كارهاي اداري و جاري در اختيار داريم.اگر محدوديتي براي ما ازلحاظ اداري وجود نداشته باشد در حد عرف اداري مي توان از اين خطوط جهت كار شخصي استفاده كرد.
2)آيا با رفتن از تهران به شهر ري و بهشت زهرا(س) روزه مسافر باطل مي شود.
هوالعلیم
1 چنانچه از طرف اداره منعی نباشد اشکالی ندارد.
2 خیر ،روزه باطل نمی شود.