گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1133
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از تجهیزات دولتی

بسمه تعالي
با سلام.
اينجانب در يكي از ادارات دولتي مشغول به كار هستم كه داراي تجهيزاتي مانند فاكس پرينتر اسكنر و ... مي باشد.1) در صورتي كه از لحاظ اداري منعي جهت استفاده شخصي ( به صورت موردي) وجود نداشته باشد آيا اين امر مجاز است.2) چنانچه جهت جبران آن تعدادي كاغذ سفيد ( با توجه به نياز سازمان هاي اداري جهت اين گونه مصارف ) به اداره عرضه شود چطور؟
هوالعلیم.
اشکالی ندارد و جبران نیز بهتر است.