گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1137
تاریخ ثبت 1439/02/15
بيت المال

سلام عليكم، اگر انسان از بيت المال در مورد امور اداري طلب كار باشد و اين مبلغ به او پرداخت نشده باشد، آيا مي تواند مصارفي كه از بيت المال استفاده كرده و مي خواهد مبلغ آن را به خزانه بريزد، مثل استفاده از خودرو و... را از طلبش كسر كند؟
هوالعلیم
باید با مسئول مربوط در میان بگذارد.