گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1138
تاریخ ثبت 1439/02/15
بیمه عمر و سرمایه گذاری

با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات
1 آیا سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه ای تحت عنوان بیمه عمر و سرمایه گذاری ایراد شرعی دارد یا نه؟
2 اگر ایراد ندارد آیا به سرمایه ای پس از 10 الی 20 سال به بیمه گزار داده می شود خمس تعلق می گیرد؟ آیا می شود خمس مبلغی راکه به صورت ماهیانه به عنوان حق بیمه به شرکت داده می شود محاسبه و پرداخت کرد تا به سرمایه نهایی خمس تعلق نگیرد؟ باتشکر و دعای خیر
هوالعلیم
1
خیر اشکال ندارد.
2
تعلّق می گیرد و تفاوت نمی کند هم به مبلغی که پرداخته می شود.
3
خمس تعلّق می گیرد و هم به آنچه بعدا داده می شود.