گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1139
تاریخ ثبت 1439/02/15
بیمه عمر و سرمایه گذاری

ضمن عرض سلام و ادب
سؤال بنده از محضر حضرتعالي در مورد بيمه عمر و سرمايه گذاري است به تازگي از سوي شركتهاي بيمه گذار طرحي مطرح شده به اين صورت كه به مدت بيست سال شخص هر سال مبلغي ميپردازد تا بيست سال بعد از بيست سال بيمه مبلغي علاوه بر مبلغ پرداخت شده توسط شخص به او ميپردازند.
به اين صورت كه مثلا سال اول دويست تومان ميپردازد سال دوم دويست و بيست تومان تا سال بيستم 1.2ميليون تومان ميپردازي كه كلا ميشود 11 ميليون تومان يعني هر سال ده درصد بيش از سال گذشته ميپردازد .
بعد از بيست سال بيمه مبلغ 60 ميليون تومان به شخص ميپردازد حالا ميتواند بصورت يكجا دريافت كند يا بصورت مستمري به صورت حقوق ماهيانه حالا سؤال بنده اينست كه ايا دريافت اين وجوه به صورت فوق الذكر از لحاظ شرعي جايز است يا خير؟
هوالعلیم
اگر پرداخت این مبلغ در راستای انعقاد شرکت است که سود حاصل از آن بدین کیفیّت توزیع می شود ،ایرادی ندارد البته در صورتی که احتساب ضرر در اینجا لحاظ شده باشد و اگر صورت مسئله به عنوان سپرده و امانت بوده باشد ایراد دارد.