گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1140
تاریخ ثبت 1439/02/15
سؤالاتی در مورد بیمه درمان و بازنشستگی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام
1 حکم بیمه تامین اجتماعی که برای طلاب از ناحیه مرکز خدمات حوزه انجام گرفته چیست ؟
2 بیمه تکمیلی : برخی شرکت های بیمه گذار در ازای دریافت مبلغ ماهیانه آن مقدار از هزینه ها ی درمان که تامین اجتماعی نمی پردازد ( تا سقف مشخصی ) پرداخت می کنند که اگر شخص بخواهد از همۀ این سقف استفاده کند مبلغ دریافتی اش چند برابر مبلغ پرداختی می گردد .
با توجه به این که شما در مورد بیمه در یکی از پاسخ سؤالات فرموده بودید که اگر این پول بابت شراکت در اصل شرکت بیمه مصرف می شود و در سود و زیان شریک هستید صحیح می باشد و ماتحقیق کرده ایم که در قرار داد بحث ضرر مطرح نیست و آنها خود را متعهد می دانند که هزینه های درمان را تا سقف مشخصی پرداخت کنند آیا دریافت این هزینه ها صحیح است یا نه ؟ و آیا این که بیمه یک قرار داد عرفی شده در جواز آن کفایت نمی کند ؟
3 پدر اینجانب آموزگار بازنشسته است و حقوق بازنشستگی دریافت می کند اگر به نظر شما دریافت حقوق بازنشستگی از شرکت بیمه جایز نیست تکلیف من چیست ؟ چون ما چه بسا به منزل ایشان می رویم و غذا می خوریم و یا ایشان هدیه ای به ما می دهد .
هوالعلیم
1 اشکالی ندارد.
2 بیمه تکمیلی نیز چنانچه توضیح داده شده است ایرادی ندارد.
3 پولی که بیمه به پدر شما می دهد نیز مانعی ندارد.