گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1143
تاریخ ثبت 1439/02/15
استطاعت درسفر حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
اینجانب مبلغ قابل توجهی پول را مقروض هستم که البته می توانم پرداخت آن را به تعویق بیاندازم (هر چند قلباً مایلم که هر چه زودتر از ذمه آن خارج شوم). با توجه به این مطلب اگر بنده از نظر مالی هزینه سفر حج را برای امسال داشته باشم آیا می توانم به حج بروم؟
بسیار متشکرم
هوالعلیم
اگر پرداخت قرض معجّل نباشد می توانید بروید.