گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1145
تاریخ ثبت 1439/02/15
أحكام حج واجب

با سلام. لطفا بفرماييد كه براي دستيابي به أحكام حج واجب براي خانهما به كجا مراجعه كنم ؟ با تشكر.
هوالعلیم
مسائل حج در همه جا موجود است.