گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1147
تاریخ ثبت 1439/02/15
ثبت نام حج با وام

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1 ميخواستم بدانم اخذ وام از بانك اشكال دارد يا نه ؟ ينده شنيده ام كه اگر نرخ بهره وام تا ميزان نرخ تورم باشد ربا محسوب نميشود آيا صحيح است؟
2 بنده ميخواهم با وام ازدواج براي حج عمره ثبت نام كنم آيا اشكال دارد يا نه؟
3 كلا مصرف وام براي اموري غير مرتبط با عنوان وام جايز است ؟ مثلا وام ازدواج براي حج, تعمير خانه و اموري كه ارتباطي با نام وام (ازدواج ) ندارد ؟
هوالعلیم
1
در صورت پائین تر بودن صحیح است.
2
اشکال ندارد.
3
اگر امور ضروری زندگی باشد اشکال ندارد.