گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1153
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم پوشاندن صورت در احرام بانوان

سلام اگر در حال احرام زن به طور غیر عمد صورت پوشیده شود تکلیف چیست؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد ولی باید صورت خود را باز کند