گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1154
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم سود فیش حج و مسائل مبتلا به در عمره مفرده

سلام علیکم 1 بنده به همراه همسر و فرزند پسر 4 ساله ام در ماه رجب امسال به مکه مکرمه جهت عمره مشرف شدیم شرایطی به وجود آمد که اعمال عمره ام را به صورت ذیل انجام دادم.
صبح به مسجد الحرام رفتیم ابتدا 7 شوط طواف، بعد نماز طواف، بعد سعی 7 دور و در مروه تقصیر نکردیم به هتل آمدیم و ابتدا در هتل تقصیر کرده و بعد از تقصیر سرخودم و بچه ام را تراشیدم و در هنگام تراشیدن سر در آینه نگاه کردیم بعد شب برای طواف نسا رفته که درحین طواف لباس دوخته شده زیر هم تنمان بود بعد از 7شوط طواف نماز آن را خوانده و اعمالمان تمام شد. در مکان تقصیر و استعمال لباس دوخته شرایطی پیش آمد که بدین صورت عمل نمودیم حال از نظر حضرتعالی صحت اعمال ما چگونه است ؟
2 برای این عمره پدرم سه سال قبل پول فیش ثبت نامی را داد و آن را به ما هدیه کرد و در هنگام تشرف مقداری سود از سوی بانک بر آن آمده بود و مابقی پول ثبت نام را خودم دادم.
آیا به پول فیش ثبت نام اولیه که پدرم داده خمس تعلق میگیرد ؟
آیا به سود بانک فیش ها خمس تعلق میگیرد یا اینکه خود سود هم اشکال دارد؟
هوالعلیم
1 عمره صحیح است و اشکالی ندارد.
2 خیر تعلّق نمی گیرد.